آبشار رو کیک

ارتفاع:

۳۰ سانیمتر

زمان سوزش:

۱۸ ثانیه

کارایی:

مخصوص فضاى بسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.