کهشکان ۲۵ شوت

ارتفاع:

۵۰ سانتیمتر

زمان سوزش:

۵۰ ثانیه

کارایی:

مخصوص فضاى باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.