آبشار سرد برقی

آبشار سرد برقی

ارتفاع:

۳ متر

زمان سوزش:

۳۰ ثانیه

کارایی:

مخصوص فضاى بسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.