آبشار نگین(دستی بزرگ)

ارتفاع:

۲ متر

زمان سوزش:

۴۰ ثانیه

کارایی:

مخصوص فضاى باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.