آبشار ۷۵

آبشار گرم مد 75

ارتفاع:

۵ متر

زمان سوزش:

۴۰ ثانیه

کارایی:

مخصوص فضاى باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.