منور ٨ شوت

سايز:

٠/٨ اينچ

ارتفاع:

٣٠ الى ٣٥

کارایی:

مخصوص فضاى باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.