نمونه کارها

نمونه ویدیو از اجرای مراسمات آتش بازی و نورافشانی راگا

اجرای مراسم آتش بازی در برنامه دورهمی


اجرای مراسم نورافشانی و آتش بازی در برنامه خندوانه

اجرای مراسم نورافشانی و آتش بازی برای سپاه ناحیه شهرری

اجرای مراسم نورافشانی و آتش بازی برای سپاه لشكر ٢٧ محمد رسول الله

اجرای مراسم نورافشانی و آتش بازی مراسمات فروشگاه زنجیره ای هایپراستار

اجرای مراسم نوافشانی و آتش بازی در مراسمات شهرداری بومهن

اجرای مراسم نوافشانی و آتش بازی در مراسمات شهرداری رودهن

اجرای مراسم نوافشانی و آتش بازی در مراسمات شهرداری شهرری

اجرای مراسم افتتاحیه فروشگاه هایپرمی

اجرای مراسم افتتاحیه شیرینی سرای لندو