آتش بازی ایرانی

فروردین ۹, ۱۳۹۸
چهارشنبه سوری امن

ابزارهای آتش بازی ایرانی

کوزه آتش فشان نوعی وسیله نورافشانی و آتش بازی ایرانی است که شامل یک کوزه گلی کوچک معمولاً به ارتفاع بیست تا سی سانتی‌متر می‌شود که […]